RODO

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ,,RODO”), informujemy, że:

§1
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych w związku
z korzystaniem z naszej strony internetowej ………………………………………..

§2
Administratorem Państwa danych osobowych jest pełna nazwa/krs/nip/adres,
dalej jako ,, ,,Kancelaria”.

§3
Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia Państwu kontaktu
z Kancelarią poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

§4
Z uwagi na fakt, że to Państwo inicjujecie kontakt, Kancelaria przetwarza takie dane osobowe,
jakie Państwo udostępnicie.
Co do zasady będą to dane takie jak: imię, nazwisko, nr. tel., adres e-mail, inne dane nieustrukturyzowane, zawarte w Państwa zapytaniu.

§5
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
tj. sytuacja, w której podejmujecie Państwo kontaktu przed potencjalnym zawarciem umowy
oraz idącym za tym prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii.

§6
Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie dostawcy usług IT realizujące zadania
związane z utrzymaniem funkcjonalności strony.
Poza tymi podmiotami państwa dane mogą zostać przekazane wyłącznie na wyraźne wezwanie podmiotu uprawnionego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

§7
Dane osobowe przekazane przez Państwa będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa w §3 i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 2 miesięcy od jego realizacji.

§8
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia tych danych.
Prawo to trwa przez okres przetwarzania i wygasa wraz z usunięciem Państwa danych osobowych przez Kancelarię.

§9
W wypadku zastrzeżeń do czynności przetwarzania dokonywanych przez Kancelarię, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zapraszamy do kontaktu